Вход Регистрация

Вход

Потребителско име *
Парола *
Запомни ме

Регистрирай се

Полетата маркирани с (*) са задължителни.
Име *
Потребителско име *
Парола *
Потвърди паролата *
Email *
Потвърди email *
Captcha *

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ

с краен потребител за софтуерен продукт Agromanager-bg.com,

разработен от фирма “ВА Консулт” ООД

 

       Споразумението представлява договор между „ВА КОНСУЛТ” ООД от една страна, като собственик на софтуерния продукт, който включва компютърен софтуер и електронна документация, свързани медии и печатни материали и от друга страна Вас, като потребител на настоящия програмен продукт. Когато инсталирате, копирате или използвате по какъвто и да е друг начин софтуерния продукт или някоя от неговите по-нови версии (както те са дефинирани по-долу) Вие давате своето съгласие и се обвързвате с условията на договора. Натискането на бутона "Продължение" при извършване на регистрация на продукта означава, че сте съгласни с всички точки по този договор. Ако не сте съгласни с условията, определени в  настоящия договор, не инсталирайте, копирайте или използвайте по какъвто и да е друг начин софтуерния продукт.
Ако инсталирате, копирате или по какъвто и да е друг начин използвате някоя от версиите или други компоненти на софтуерния продукт, които сте получили като отделна част от софтуерния продукт, Вие ще сте обвързани с допълнителни лицензионни условия, които са свързани с тези нови версии. Ако не сте съгласни с допълнителните лицензни условия, свързани с тези нови версии, не инсталирайте, не копирайте и не използвайте по друг начин тези версии.
Софтуерният продукт е защитен от законите за авторското право и международните спогодби за авторското право, както и други закони и спогодби, свързани с интелектуалната собственост. Софтуерният продукт е лицензиран, не продаден. Условията на напечатано на хартиен носител лицензионно споразумение, което може да се разпространява заедно със софтуерния продукт, замества условията на лицензионното споразумение, които могат да се видят изписани на екрана на компютъра, вътре в самия софтуерен продукт.

 1. Това лицензионно споразумение Ви позволява да използвате едно копие на настоящия софтуерен продукт върху един  компютър. Под използване на софтуерния продукт се разбира: зареден софтуер в паметта (RAM), инсталиран на постоянен носител (твърд диск, CD, флаш памет, дискета или друго запаметяващо устройство) на компютъра.
 2. До момента на сключване на сделка за покупко-продажба или договор за наемно ползване на настоящия софтуерен продукт от Вас като потребител, това лицензионно споразумение Ви дава право да ползвате софтуерния продукт в демонстрационен режим и единствено с цел запознаване с продукта, тоест без комерсиална цел.
 3. Срокът за ползване на Демо версията на “АГРОМЕНИДЖЪР-БГ” е 30 дни, считано от датата на предоставяне на достъп до демо версия на продукта от страна „ВА КОНСУЛТ” ООД
 4. Софтуерът не може  да се препродава. Вие нямате право да препродавате или да отдавате по друг начин софтуерния продукт.
 5. Вие не можете да извършвате промени на изпълнимия код. Декомпилиране, дизасемблиране, модификация или адаптиране на стари версии от този продукт са забранени.
 6. Нямате право да отдавате под наем или заемате софтуерния продукт, ако нямате специално споразумение за това.
 7. Настоящото лицензионно споразумение не Ви дава право да използвате търговските марки или други сервизни марки на “ВА КОНСУЛТ” ООД.
 8. Сервизни услуги – единствено представител на фирма „ВА КОНСУЛТ” ООД и оторизирани от нея лица или фирми, могат да Ви предоставят сервизни услуги за софтуерния продукт.
 9. Вие нямате право да прехвърляте правата си на този лиценз на други физически или юридически лица.
 10. Софтуерният продукт се лицензира като цял продукт.
 11. Всички наименования и права върху интелектуалната собственост, свързани със софтуерния продукт, заедно с печатните и електронни материали и всякакви копия на софтуерния продукт са собственост на „ВА КОНСУЛТ” ООД и са защитени от международните и вътрешни норми за закрила на интелектуалната собственост.
 12. Данните които се въвеждат в продукта са конфиденциални. Използвайки този продукт Вие се съгласявате да бъдат използвани за създаване на „масиви по ползване” и комасационни споразумения в обобщен вид.
 13. Продуктът е такъв, какъвто е и не подлежи на доработка по желание на клиента. Данните могат да бъдат разпечатвани само във вида, който съществува в момента, експорт на данни не е предвиден и няма да бъде разработван с изключение на връзка към системата на МЗ. Експорт от и към другите продукти на ВА Консулт и фирмите с които ВА Консулт има договорни отношения са предмет на допълнителни договорености.
 14. „ВА Консулт” ООД не носи отговорност за недостигнати функционални показатели в следствие на влошени параметри и небалансираност на техническата и/или системна среда; грешки, получени в резултат на неправилна експлоатация, заразяване на компютърните системи с вируси; повреда в компютрите и други обективни състояния на средата, водещи до невъзможност за работа с продукта. „ВА КОНСУЛТ” ООД или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да е особени, инцидентни, непреки или последващи щети и пропуснати ползи (включително щети от загуба на бизнес печалба, прекъсване на бизнеса, загуба на бизнес информация, или други парични загуби), в резултат на използването или невъзможността за използване на софтуерния продукт или невъзможността за сервиз.
 15. Ако придобиете този продукт в Република България, лицензионното споразумение попада под нейната юрисдикция. Ако продуктът е придобит извън Република България, то лицензионното споразумение попада под юрисдикцията на съответната държава. Ако имате въпроси, свързани с лицензионното споразумение, или желаете да се свържете с “ВА КОНСУЛТ” ООД по какъвто и да е повод, свържете се на тел.(082) 834-188 или заповядайте в нашия централен офис: гр. Русе, ул  „Стефан Караджа” 10.