Вход Регистрация

Вход

Потребителско име *
Парола *
Запомни ме

Регистрирай се

Полетата маркирани с (*) са задължителни.
Име *
Потребителско име *
Парола *
Потвърди паролата *
Email *
Потвърди email *
Captcha *

За проекта "Платформа за икономически анализ за ефективно управление на машинопарка в агробизнес фирми"

"Платформа за икономически анализ за ефективно управление на машинопарка в агробизнес фирми" е проект, разработен в периода 2013 – 2015 година.

Той е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма за подпомагане „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Целта на проекта e разработване и внедряване на иновативен продукт – софтуерна платформа за цялостно управление на агротехническите мероприятия и парка машини в стопанства за производство на зърнени култури, който да допринесе за оптимизиране на бизнес процесите, за намаляване на себестойността на производството и подобряване на конкуренто­спо­соб­ността и устойчивостта на бизнеса, в съответствие с целите на ОП „Конкурентноспособност“.

По време на проекта са разработени три приложения.

Агромениджър-бг NOM – приложение за събиране на общи номенклатури на всички типове, видове, марки и модели земеделска техника. В него се създава и списък с норми на необходимите ресурси за всяка машина и всяка обработка. Задават се и технологичните операции и тяхната последователност за отглеждане на най-популярните у нас зърнени култури.

Агромениджър-бг Business Intelligence – на база номенклатурите в приложението Агромениджър-бг NOM помага за откриване на съответствията между дадена машина и прикачен инвентар, следене на изразходваните ресурси по време на работа спрямо зададените норми за съответната машина при конкретния тип обработка и следване на последователността на различните мероприятия при обработка на земята и отглеждане на зърнени култури.

Агрозадачник – комбинация от мобилно и офис приложение за онлайн подаване на задачи за обработка на земята, проследяване на извършената работа в реално време, навигация по време на обработката и отчитане на извършената дейност. Помага за предварителното задаване на необходимата техника (машина и прикачен инвентар) и нужните ресурси и материали според технологичните норми. С това приложение земеделските производители следят и отчитат онлайн реално вложените ресурси за всяка една обработка.

Официална информация за проекта можете да намерите на http://umispublic.government.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=75236

 

Този проект е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ВА Консулт ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.